445456176157653
top of page

Kingdom of Denmark SCI Chapter (KDC)

 

SAMARBEJDSPARTNER

TROPHYPOINT har en samarbejdsaftale med Kingdom of Denmark SCI Chapter (KDC).

Denne aftale betyder at betaler KDC medlemmer betaler DKK 200,- for en opmåling af alle arter i CIC og SCI inklusiv eventuel medalje. (normalpris DKK 250,-) og for opmåling af trofæer som er ikke er medalje afregnes med betales DKK 150,- (normalpris DKK 200,-)

Find link til KDC her 

KINGDOM OF DENMARK SCI CHAPTER

SCI (Safari Club International) er en international organisation for rejsende jægere.
Foreningen har fire primære mærkesager:

  • Beskyttelse af din ret til at kunne gå på jagt

  • Fremme naturbeskyttelse og sikre truede dyrearter

  • Skabe forståelse for kommerciel jagt som effektiv naturbevarelse

  • Etablere politisk indflydelse i Danmark og EU til sikring af dine rettigheder

SCI har mere end 50.000 medlemmer på verdensplan og er organiseret i mere end 180 lokale foreninger (Chapters), som arbejder lokalt for mærkesagerne.
Siden år 2000 har SCI doneret mere end 470 millioner danske kroner (70 millioner USD) til politisk kamp for jagtens fremtid og dermed dine rettigheder.

bottom of page